Danh sách

Obanir 250

0
Obanir 250 - SĐK VD-30070-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Obanir 250 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefdinir 250 mg

Cefdirka

0
Cefdirka - SĐK VD-31928-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdirka Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefdinir 250 mg
Thuốc Cefdina 250 - SĐK VD-23553-15

Cefdina 250

0
Cefdina 250 - SĐK VD-23553-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdina 250 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefdinir 250 mg