Danh sách

Cefzocid 100

0
Cefzocid 100 - SĐK VD-27009-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefzocid 100 Thuốc cốm - Mỗi gói 3g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg
Thuốc Cadicefpo 100 - SĐK VD-29560-18

Cadicefpo 100

0
Cadicefpo 100 - SĐK VD-29560-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cadicefpo 100 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg
Thuốc Podokid 100 - SĐK VD-29572-18

Podokid 100

0
Podokid 100 - SĐK VD-29572-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Podokid 100 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg