Danh sách

Tiphadocef 100

0
Tiphadocef 100 - SĐK VD-29149-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tiphadocef 100 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg
Thuốc Bostolox suspension - SĐK VD-32802-19

Bostolox suspension

0
Bostolox suspension - SĐK VD-32802-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bostolox suspension Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg