Danh sách

Cefatam Kid

0
Cefatam Kid - SĐK VD-23824-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefatam Kid Thuốc cốm - Mỗi gói 3g chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg
Thuốc Cefacyl 250 - SĐK VD-24145-16

Cefacyl 250

0
Cefacyl 250 - SĐK VD-24145-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefacyl 250 Thuốc bột uống - Mỗi gói 3g chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

Cephalexin 250mg

0
Cephalexin 250mg - SĐK VD-31673-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cephalexin 250mg Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg