Danh sách

Cephalexin 250mg

0
Cephalexin 250mg - SĐK VD-29181-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Cephalexin 250mg Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg
Thuốc Cefakid - SĐK VD-26399-17

Cefakid

0
Cefakid - SĐK VD-26399-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefakid Thuốc cốm - Mỗi gói 3g chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg

Adverlex

0
Adverlex - SĐK VD-33796-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Adverlex Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg