Danh sách

Ciforkid 250

0
Ciforkid 250 - SĐK VD-26030-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciforkid 250 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 250mg

Compacin

0
Compacin - SĐK VD-29775-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Compacin Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 250mg