Danh sách

Paracetamol A.T 250 sac

0
Paracetamol A.T 250 sac - SĐK VD-25660-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol A.T 250 sac Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Paracetamol 250mg