Danh sách

Roxithromycin 50mg

0
Roxithromycin 50mg - SĐK VD-31545-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Roxithromycin 50mg Thuốc bột uống - Mỗi gói 3g chứa Roxithromycin 50mg

Rexamine Sachet

0
Rexamine Sachet - SĐK VD-32995-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rexamine Sachet Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3g chứa Roxithromycin 50mg