Danh sách

Oresol 4,1 g

0
Oresol 4,1 g - SĐK VD-28170-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 4,1 g Thuốc bột uống - Mỗi gói 4,1 g chứa Glucose khan 2,7g; Natri clorid 0,52g; Natri citrat dihydrat 0,58g; Kali clorid 0,30g