Danh sách

Oresol new

0
Oresol new - SĐK VD-23143-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol new Thuốc bột uống - Mỗi gói 4,22g chứa Glucose khan (dưới dạng glucose monohydrate) 2,7 g; Natri clorid 0,52g; Kali clorid 0,3g; Trinatri citrat khan (dưới dạng Trinatri citrat. 2H20) 0,509 g