Danh sách

Toprozil 250

0
Toprozil 250 - SĐK VD-32263-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Toprozil 250 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 4,5g thuốc bột chứa Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 250mg

Cefdiri 250

0
Cefdiri 250 - SĐK VD-32369-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefdiri 250 Thuốc bột pha hỗn dịch - Mỗi gói 4,5g thuốc bột chứa Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 250mg