Danh sách

Cuine 1500 mg

0
Cuine 1500 mg - SĐK VD-23830-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cuine 1500 mg Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 4g chứa Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulphat natri clorid tương đương 1500mg Glucosamin sulphat) 1178mg