Danh sách

Huỳnh Long

0
Huỳnh Long - SĐK VD-33217-19 - Thuốc khác. Huỳnh Long Viên hoàn cứng - Mỗi gói 4g chứa Mộc hương 0,48 g; Hoàng bá 0,48 g; Ô dược 0,48 g; Mai mực 0,44 g; Hương phụ 0,44 g; Nghệ 0,4 g; Trần bì 0,32 g; Bạch cập 0,32 g; Cam thảo 0,32 g