Danh sách

Cố tinh hoàn

0
Cố tinh hoàn - SĐK VD-30800-18 - Thuốc khác. Cố tinh hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa Hoàng bá 0,84 g; Tri mẫu 0,84 g; Sơn thù 0,42 g; Viễn chí 0,42 g; Khiếm thực 0,26 g; Liên tu 0,26 g; Phục linh 0,26 g; Mẫu lệ 0,17 g