Danh sách

Gynapax

0
Gynapax - SĐK VD-27111-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Gynapax Thuốc bột dùng ngoài - Mỗi gói 5 g chứa Acid boric 4,35g; Phèn chua (Kali nhôm sulfat) 0,6g; Berberin clorid 2mg