Danh sách

Thuốc Para - OPC 80mg - SĐK VD-29045-18

Para – OPC 80mg

0
Para - OPC 80mg - SĐK VD-29045-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para - OPC 80mg Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 510mg chứa Paracetamol 80mg