Danh sách

Diệp hạ châu TP

0
Diệp hạ châu TP - SĐK VD-24467-16 - Thuốc khác. Diệp hạ châu TP Thuốc cốm - Mỗi gói 5g chứa Cao khô diệp hạ châu đắng (tương đương 1,75g diệp hạ châu đắng) 210mg