Danh sách

Ganasef 3000

0
Ganasef 3000 - SĐK VD-30097-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ganasef 3000 Thuốc cốm - Mỗi gói 5g chứa L-Omithin -L-Aspartat 3000mg