Danh sách

Thuốc Omecarbo PS 20 mg/1.68 g - SĐK VD-30735-18

Omecarbo PS 20 mg/1.68 g

0
Omecarbo PS 20 mg/1.68 g - SĐK VD-30735-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Omecarbo PS 20 mg/1.68 g Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 6 g chứa Omeprazol 20mg; Natri bicarbonat 1680mg