Danh sách

Effetalvic 150

0
Effetalvic 150 - SĐK VD-29880-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effetalvic 150 Thuốc bột sủi bọt để uống - Mỗi gói 610mg chứa Paracetamol 150mg