Danh sách

Thuốc Para-OPC 150mg - SĐK VD-26951-17

Para-OPC 150mg

0
Para-OPC 150mg - SĐK VD-26951-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-OPC 150mg Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 640mg chứa Paracetamol 150mg