Danh sách

Thuốc Sirnakarang F - SĐK VD-25098-16

Sirnakarang F

0
Sirnakarang F - SĐK VD-25098-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Sirnakarang F Thuốc cốm - Mỗi gói 6g chứa Cao khô kim tiền thảo (tương ứng với 17,5g kim tiền thảo) 1,75g