Danh sách

Omecarbo PS 40 mg/1.68 g

0
Omecarbo PS 40 mg/1.68 g - SĐK VD-30736-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Omecarbo PS 40 mg/1.68 g Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 6g chứa Omeprazol 40mg; Natri bicarbonat 1680mg