Danh sách

Coliet

0
Coliet - SĐK VD-32852-19 - Thuốc khác. Coliet Bột pha dung dịch uống - Mỗi gói 73,69g chứa Macrogol 4000 64g; Natri sulfat 5,7g; Natri bicarbonat 1,68g; Natri Clorid 1,46g; Kali clorid 0,75g