Danh sách

Thuốc Para-OPC 250mg - SĐK VD-24815-16

Para-OPC 250mg

0
Para-OPC 250mg - SĐK VD-24815-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-OPC 250mg Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 860mg chứa Paracetamol 250mg