Danh sách

Thuốc Osluma - SĐK VD-23579-15

Osluma

0
Osluma - SĐK VD-23579-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Osluma Thuốc cốm - Mỗi gói 8g chứa Bạch cập 1200 mg; Bối mẫu 600 mg; Cam thảo 2000 mg; Diên hồ sách 600 mg; Đại hoàng 600 mg; Mai mực 1200 mg