Danh sách

Thuốc Phong liễu Tràng vị khang - SĐK VN-18528-14

Phong liễu Tràng vị khang

0
Phong liễu Tràng vị khang - SĐK VN-18528-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Phong liễu Tràng vị khang Cốm pha dung dịch uống - Mỗi gói 8g cốm chứa Ngưu nhĩ phong (Daphyniphyllum calycinum Benth.) 2g; La liễu (Polygonum hydropiper L.) 1 g