Danh sách

Efferhasan 150

0
Efferhasan 150 - SĐK VD-22661-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efferhasan 150 Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 960 mg chứa Paracetamol 150 mg