Danh sách

Tranfast

0
Tranfast - SĐK VD-33430-19 - Thuốc khác. Tranfast Bột pha dung dịch uống - Mỗi gói bột chứa Macrogol 4000 64g; Natri sulfat 5,7g; Natri bicarbonat 1,680g; Natri clorid 1,460g; Kali clorid 0,750g