Danh sách

Oresol 245

0
Oresol 245 - SĐK VD-27387-17 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 245 Thuốc bột uống - Mỗi gói bột chứa Natri clorid 520mg; Natri citrat dihydrat 580mg; Kali clorid 300mg; Glucose khan 2.700mg