Danh sách

Thuốc Misanlugel - SĐK VD-18545-13

Misanlugel

0
Misanlugel - SĐK VD-18545-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Misanlugel Hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa 12,4 g nhôm phosphat gel 20% tương ứng với 2,48 g nhôm phosphat.