Danh sách

Nilcox Baby Fort 250/2 mg

0
Nilcox Baby Fort 250/2 mg - SĐK VD-22988-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nilcox Baby Fort 250/2 mg Thuốc cốm - Mỗi gói chứa Acetaminophen 250 mg; Clorphemramin maleat 2 mg