Danh sách

Maxedo

0
Maxedo - SĐK VD-23420-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Maxedo Hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Acetaminophen 250 mg
Thuốc Tatanol 250 mg - SĐK VD-23227-15

Tatanol 250 mg

0
Tatanol 250 mg - SĐK VD-23227-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tatanol 250 mg Thuốc cốm pha dung dịch uống - Mỗi gói chứa Acetaminophen 250 mg