Danh sách

Sumakin 250/125

0
Sumakin 250/125 - SĐK VD-23193-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sumakin 250/125 Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 250 mg; Sulbactam (dưới dạng Sulbactam pivoxyl) 125 mg