Danh sách

Midantin 250/31,25

0
Midantin 250/31,25 - SĐK VD-21660-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Midantin 250/31,25 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 250mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 31,25mg
Thuốc Midagentin 250/31

Midagentin 250/31,25

0
Midagentin 250/31,25 - SĐK VD-22488-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Midagentin 250/31,25 Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 250mg; Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 31,25mg