Danh sách

Asigastrogit

0
Asigastrogit - SĐK VD-23151-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Asigastrogit Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Attapulgit hoạt hóa 2,5g; Nhôm hydroxyd khô 250 mg; Magnesi carbonat 250 mg