Danh sách

Thuốc Crocin Kid - 100 - SĐK VD-23207-15

Crocin Kid – 100

0
Crocin Kid - 100 - SĐK VD-23207-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Crocin Kid - 100 Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 100 mg
Thuốc Crocin Kid - 50 - SĐK VD-8211-09

Crocin Kid – 50

0
Crocin Kid - 50 - SĐK VD-8211-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Crocin Kid - 50 Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 100 mg