Danh sách

Medxil 50

0
Medxil 50 - SĐK VD-22837-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medxil 50 Thuốc bột để uống - Mỗi gói chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 50 mg

Cefpodoxime

0
Cefpodoxime - SĐK VD-22870-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefpodoxime Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 50 mg