Danh sách

Meko Cepha

0
Meko Cepha - SĐK VD-23181-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meko Cepha Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

Cephalexin Stađa Kid

0
Cephalexin Stađa Kid - SĐK VD-23205-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cephalexin Stađa Kid Thuốc cốm - Mỗi gói chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

Cephalexin 250mg

0
Cephalexin 250mg - SĐK VD-23176-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cephalexin 250mg Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg

Ausfalex

0
Ausfalex - SĐK VD-22867-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ausfalex Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250 mg