Danh sách

Thuốc Mutecium-M - SĐK VD-23185-15

Mutecium-M

0
Mutecium-M - SĐK VD-23185-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Mutecium-M Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) 2,5 mg; Simethicon 50 mg