Danh sách

Aluminium Phosphat gel

0
Aluminium Phosphat gel - SĐK VD-23335-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Aluminium Phosphat gel Hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Gel nhôm phosphat 20% 12,38g