Danh sách

Cadiflex 1500

0
Cadiflex 1500 - SĐK VD-29561-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cadiflex 1500 Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Glucosamin sulfat (tương đương 1185 mg Glucosamin base, dưới dạng D-Glucosamin sulfat.2NaCl) 1500 mg