Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-33206-19 - Thuốc khác. Oresol Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Natri clorid 0,52g ; Natri citrat 0,58g; Kali clorid 0,3g; Glucose khan (dưới dạng Glucose monohydrat 2,97g) 2,7g