Danh sách

Thuốc Alumag-S - SĐK VD-20654-14

Alumag-S

0
Alumag-S - SĐK VD-20654-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Alumag-S Hỗn dịch uống - Mỗi gói chứa Nhôm oxyd (dưới dạng gel Nhôm hydroxyd) 400mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng gel Magnesi hydroxyd 30%) 800,4mg; Simethicone (dưới dạng hỗn dịch Simethicon 30%) 80mg