Danh sách

Thuốc Acegoi - SĐK VD-24204-16

Acegoi

0
Acegoi - SĐK VD-24204-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acegoi Thuốc bột uống - Mỗi gói chứa Paracetamol 325mg; Natri benzoate 100mg; Clorpheniramin maleat 2mg