Danh sách

Operoxolid 50

0
Operoxolid 50 - SĐK VD-22972-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Operoxolid 50 Thuốc cốm pha uống - Mỗi gói chứa Roxithromycin (dưới dạng cốm Roxithromycin 50%) 50 mg