Danh sách

Thuốc Betadine Throat spray - SĐK VN-20326-17

Betadine Throat spray

0
Betadine Throat spray - SĐK VN-20326-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Betadine Throat spray Dung dịch xịt họng - Mỗi gram thuốc chứa Povidon iod 0,45% kl/tt;