Danh sách

Bát vị Vinaplant

0
Bát vị Vinaplant - SĐK VD-33537-19 - Thuốc khác. Bát vị Vinaplant Hoàn mềm - Mỗi hoàn mềm 8g chứa Quế chi 0,13g; Hắc phụ tử 0,13g; Thục địa 1,07g; Sơn thù 0,53g; Mẫu đơn bì 0,4g; Hoài sơn 0,53g; Phục địa 0.4g; Trạch tả 0,4g