Danh sách

Thuốc Symbicort Turbuhaler - SĐK VN-20225-17

Symbicort Turbuhaler

0
Symbicort Turbuhaler - SĐK VN-20225-17 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Symbicort Turbuhaler Bột dùng để hít - Mỗi liều phóng thích chứa Budesonid 80mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg