Danh sách

Thuốc Symbicort Rapihaler - SĐK VN-21668-19

Symbicort Rapihaler

0
Symbicort Rapihaler - SĐK VN-21668-19 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Symbicort Rapihaler Hỗn dịch nén dưới áp suất dùng để hít - Mỗi liều xịt chứa Budesonid 80mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg